Sposoby sprawdzania IP

Czym jest adres IP?

Adres IP to numer identyfikacyjny nadawany interfejsom sieciowym lub całym sieciom komputerowym. Przydziela go dostawca usług internetowych, z których korzysta dany użytkownik. Zazwyczaj adres IP przydzielany jest automatycznie i końcowy użytkownik nie ma wpływu na to, jaki będzie to numer. Jedynie w przypadku sieci wewnętrznej, np. firmowej, adres IP nadawany jest ręcznie przez administratora danej sieci.

Do czego służy IP?

Każdy komputer lub serwer musi posiadać adres IP. Bez niego nie byłoby możliwe korzystanie z Internetu. Strony potrzebują bowiem tego numeru, aby połączyć się z danym komputerem czy serwerem.

Jak sprawdzić IP w systemie Windows?

Wielu użytkowników komputerów zastanawia się: jak sprawdzić moje IP? Istnieją dwa sposoby, by to zrobić. Pierwszy, najprostszy i najpopularniejszy z nich, polega na użyciu odpowiednich stron internetowych. Najczęściej wystarczy wejść na taką stronę, a nasz adres IP od razu wyświetli nam się sam.

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników dostępna jest opcja sprawdzenia adresu IP w komputerze, bez użycia Internetu. Użycie tego sposobu będzie konieczne także dla korzystających z sieci wewnętrznej, która nie ma dostępu do Internetu. Dotyczy to zazwyczaj sieci firmowych, w których dostęp do Internetu jest blokowany w celu ochrony przed zewnętrznymi zagrożeniami. Użytkownicy tych sieci mogą wejść jedynie do wewnętrznego intranetu. Ponieważ pracownicy nie będą mieli możliwości połączenia się z Internetem w celu sprawdzenia adresu IP, będą musieli skorzystać z drugiego sposobu. Będzie on różnił się w zależności od systemu operacyjnego, jaki zainstalowany jest na danym komputerze.
Najpopularniejszym systemem w dalszym ciągu jest Windows. Aby wyświetlić swoje IP w Windowsie, należy kliknąć menu Start, a następnie Uruchom. Spowoduje to wyskoczenie okienka, w którym należy wpisać komendę CMD i nacisnąć Enter. W kolejnym okienku należy wpisać ipconfig i ponownie nacisnąć Enter. Wtedy wyświetli się adres IP danego komputera.